Campos de especialización

Divulgació

Turisme, ciència, periodisme...

Exemples:

Tècnica

Enginyeria, mecànica, química...

Exemples:

Econòmic-financera

Exemples: