Idiomas

Tot i que les llengües més habituals de treball són les del món occidental, podem oferir-vos també tot un ventall d’idiomes cada vegada més sol·licitats pel creixent intercanvi comercial i humà entre els diferents països del món. Per això, ORIGINA està preparada tècnicament per fer front a la gestió informàtica dels diferents alfabets i sistemes ideogràfics (àrab, xinès, japonès...).

Exemples

  • Exemple 1
  • Exemple 2
  • Exemple 3