Other services

Mucho más que traducir

Locució
locució de textos per als vostres vídeos, discos compactes multimèdia, etc., feta per persones nadiues de l’idioma en qüestió.

Transcripció d’àudios
Transcripció de cintes d’àudio i vídeo de les vostres conferències, documentals, guions televisius, vídeos judicials, converses, presentacions de productes, etc. El cost de la transcripció dependrà de la qualitat de gravació.

Creació de glossaris terminològics

Localització d’aplicacions (apps)

Correcció
Revisió gramatical, ortogràfica i d’estil. Bàsicament en català i castellà, però també podem oferir-vos aquest servei en altres idiomes.