Traducció jurada

Us ajudem en els tràmits legals

Quan hem de presentar un document oficial a una institució que no entén l’idioma en què està redactat, ens cal una traducció jurada.

La signatura de traductor jurat certifica que la traducció és una rèplica fidel de l’original redactat en un altre idioma i té la mateixa validesa legal que el document original.

Les traduccions jurades són traduccions que tenen caràcter legal i que únicament poden fer els traductors reconeguts pel Ministeri d’Assumptes Exteriors, o per la Generalitat de Catalunya en el cas del català.

A diferència de la resta de traduccions, les traduccions jurades es lliuren en paper, és a dir, que cal fer-ho a l’oficina en mà o a través del correu postal.

  • Partides de naixement
  • Certificats de penals
  • Títols d’estudis
  • Escriptures
  • Herències
  • Estatuts d’empresa
  • Poders notarials
  • Contractes
  • Comptes anuals