Traducció especialitzada

Quan traduim, ens posem a la pell del lector

Tots sabem que no és el mateix un text que promocioni els encants turístics d’una ciutat que un procediment per obrir les vàlvules d’una central elèctrica o un document notarial. L’art de traduir consisteix precisament en saber el públic a qui va dirigit el text i conèixer-ne l’estil i, sobretot, la terminologia específica.

A Origina tenim molt present aquesta qüestió i volem que la lectura del text sigui fàcil i entenedora i, sobretot, que transmeti el que ha volgut dir el client. Per això mirem que cada professional tradueixi textos de la seva especialitat, per poder-nos adaptar a l’argot propi del sector.

L’equip de traductors d’Origina són professionals de la llengua que tradueixen només cap a la seva llengua materna, amb una consolidada experiència i eines que els permeten cercar solucions ràpides i efectives.

 
 
 • Instruccions
 • Procediments
 • Assajos
 • Patents
 • Revistes
 • Estudis
 • Llocs web
 • Manuals
 • Catàlegs
 • Revistes corporatives
 • Presentacions de productes
 • Informes financers
 • Estudis de mercat
 • Memòries
 • Comptes anuals