Interpretació Jurada oficial

 

És una interpretació consecutiva però l’intèrpret està reconegut pel Ministeri d’Assumptes Exteriors (castellà) o per la Generalitat de Catalunya (català).
Acostuma a triar-se aquesta modalitat en actes i signatures notarials, compareixences judicials i testificals i similars.