Interpretació

A través nostre, comunica't en l'idioma que vulguis

La interpretació és la transmissió oral d’un missatge en un idioma a un altre idioma. És una activitat que requereix no tan sols un alt nivell de les llengües de treball, sinó també un alt grau de concentració.
  • Congressos multilingües
  • Esdeveniments internacionals
  • Jornades tècniques
  • Cursos de formació
  • Reunions de feina
  • Assemblees generals