Camps d’especialització

Tècnica

enginyeria, mecànica, instrumentació, electrònica, automoció, informàtica, química

Dret, economia i finances

Divulgació i publicitat

Turisme, ciència, periodisme,
medi ambient

Medicina, farmacologia i biotecnologia

Exemples

 • Manuals
 • Instruccions
 • Procediments
 • Assajos
 • Patents
 • Revistes
 • Estudis
 • Llocs web
 • Catàlegs
 • Revistes corporatives
 • Presentacions de productes
 • Informes financers
 • Estudis de mercat
 • Memòries
 • Comptes anuals