Qualitat

 

La qualitat té un preu?

 
 

En els nostres mètodes i procediments de gestió de projectes de traducció ens inspirem en els criteris que estableix la norma UNE-EN 15038, que certifica la qualitat de les empreses prestadores de serveis de traducció.

Això implica una millora en la nostra eficiència pel que fa a la gestió dels recursos humans, l’adequada capacitat tècnica i gestió dels recursos tècnics; la implantació d'un sistema de gestió de qualitat propi, la correcta gestió dels projectes de traducció; i l’aplicació, quan sigui possible, d’uns adequats serveis de valor afegit.

Però de la mateixa manera que ens preocupem per la qualitat del producte, també mirem per la rendibilitat de les empreses oferint unes tarifes competitives.